Zibalų Šv. Jurgio bažnyčia

Bažnyčia medinė, savo forma primena tradicinį gyvenamąjį namą, vienanavė, su trisiene apside, 2 mažomis zakristijomis abipus jos ir bokšteliu ant stogo. Bažnyčios šventoriuje stovi medinė varpinė ir stogastulpis su skulptūromis.

Zibalų bažnyčios šventoriuje yra palaidos ir pirmasis Zibalų parapijos klebonas, parapijos įkūrėjas – Kazimieras Lajauskas.

Scroll to Top