Staškūniškio dvaras

Ypač unikalus, net archajiškas, žinomas kaip seniausias Lietuvoje, yra XVII a. pab. medinis Staškūniškio dvaro ponų namas (rūmai).

Dvaro rūmų planas ir interjero detalės – retas chrestomatinis XVII–XVIII a. vidutinių medinių dvaro rūmų architektūros bei buities pavyzdys, savo įvairumu bei autento gausa prilygstąs muziejui. Rūmai su rūsiu, statyti ar perstatyti XVII a. pabaigoje. Tai dvigaliai mediniai rūmai su centrine priemene, virš kurios yra mansarda. Anksčiau ji buvo paremta kolonomis.
Staškūniškio dvaro rūmai – seniausias iki mūsų dienų išlikęs medinis ponų namas. Šiandien pastatas yra avarinės būklės, bet anksčiau buvo labai gražus ir puošnus dvaras.

Paminėtinas Staškūniškio dvaro parkas. Kažkada jis buvęs geometrinio plano, kur glaudėsi ir sodas. Ankstyvąjį jo laikotarpį primena prie rūmų išlikusi siauroji alėja ir apvažiuojamoji klomba su maumedžiu – gamtos paminklu, čia augančiu, matyt, nuo XVIII a. 1968 m. maumedis paskelbtas gamtos paminklu, 1987 m. priskirtas prie rajoninės reikšmės paminklų. Staškūniškio maumedžio skersmuo – 1 m, aukštis – 30 m.

Scroll to Top